??????app

Collect from

运作服务

让您清楚了解您的企业在全国、地区或行业内的竞争表现力 确保进行战略和战术决策....

深入访谈

深入访谈(简称深访)是一种由访谈人员(一般有研究员担任)和被访者面对面一对一的访问。主要适合 与个案分析,尤其是对一些高层管理部门相关人员的访谈、竞争对手研究、专业人士访谈等,另外,对于一些 保密的、敏感的或可能会引起尴尬的话题也比较适用。

特 点
♦ 专业性强:参与访谈的人员一般具有一定的行业知识,更能掌控访谈的主题和方向。
♦ 话题深入:探讨的话题可以相对较深入,访谈的内容相对较多。
♦ 环境安全:在被访者方便的场所进行,能避免公开讨论敏感性的话题或可能引起尴尬的情况。

我们的优势
♦ 专业的访谈人员:由研究员进行访谈,同时要求访谈人员具有一定的行业知识和丰富的市场研究经验。
♦ 严格的质量监控:对被访者进行三次严格甄别(分别由项目督导、QC和研究员执行),要求 被访者出示
   证明文件(身份证、工作证等),科学设计甄别问卷,确保所有与会者符合规定条件。

??????app_平博足球投注app ????????app_平博足球投注app ????????app_平博足球投注app ???app??_平博足球投注app ???app???????_平博足球投注app ???app_平博足球投注app ??app??_平博足球投注app ??app??_平博足球投注app ??app??_平博足球投注app ????_平博足球投注app ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??